בית-ספר אג'יאל - ג'לג'וליה

עיתון דיגיטאלי חודשי

רכזת תקשוב: עאישה חג'לה

989.png

www.ajyalschool.edu1.org.il

בית-ספר יסודי ג' אג'יאל - ג'לג'וליה

סמל מוסד: 418418

מספר טלפון: 03-9396667

מספר פקס: 03-9396186

ajyalschool@gmail.com :דואר אלקטרוני


الرؤيا التربوية للمدرسة - חזון בית-הספר


باللغة العربية

مدرسة أجيال و بكونها أسرة داعمة, تعمل من منطلق قيم الإنتماء و المسؤولية اتجاه الفرد و المجتمع. نحن نعمل على تهيئة مناخ أمثل, و جودة سيرورة التعليم, التعلم و التقييم, و أطر حوار و شراكة داعمة و معززة, و ذلك لاستغلال جل الطاقات و الإمكانيات الكامنة في كل فرد من أفراد أسرتنا. جميعنا ملتزمون بتحقيق نتائج تعليمية عالية الجودة, و بتعزيز الإنجازات التعليمية, لدعم التحصيل الدراسي, و لتعزيز الفردية, و الوعي الذاتي, القيادية و التفوقבשפה עברית

בי"ס אג'יאל, הינו משפחה תומכת הפועלת מתוך ערכים של מחויבות ואחריות לאדם ולחברה. אנו מטפחים אקלים מיטבי איכותי, תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים ומרחבי שיח ושותפות מעצימים, למען מצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בכל באי ביה"ס כולנו מחויבים לקידום הישגים לימודיים ולטיפוח ייחודיות, מודעות עצמית ,מנהיגות

ומצוינות

أرشيف الصحيفة - ארכיון העיתון

background
Follow This Page + Follow This Page + Following This Page
Follow This Page
Get notified by email when this page has new information!
* We'll only use this to notify you regarding this page
Follow This Page
Get notified by email when this page has new information!
* You'll be able to stop following at any time.
You're following this page!
We'll email you when this page has new information. You can stop following at any time.
You're following this page!
We'll email you when this page has new information.
×